Poprawa stanu powietrza w OSI Doliny Baryczy - Milicz

 • UWAGA PROSIMY O UWAŻNE ZAPOZNANIE SIĘ Z PONIŻSZĄ INFORMACJĄ.

  WSTĘPNA DEKLARACJA UDZIAŁU W PROJEKCIE

   

  Szanowni Państwo,

  z przyjemnością informujemy, że nasza gmina wspólnie z innymi gminami z terenu OSI Doliny Baryczy  przystąpiła do opracowania wniosku o dotację na wymianę kotłów grzewczych oraz modernizację instalacji grzewczej w budynkach i  lokalach mieszkalnych.

  Realizacja projektu rozpocznie się wyłącznie po przyznaniu dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.

  Złożenie wstępnej deklaracji przystąpienia do projektu nie jest jednoznaczne z uzyskaniem dofinansowania, jednak osoby, które w sposób rzetelny wypełnią deklarację mogą liczyć na preferencję w dalszym postępowaniu związanym z przyznaniem dotacji.

  Deklaracje zbierane będa do 04.01.2018 r. 

  Przewidywana maksymalna wartość dotacji to około  10 tys. zł dla lokalu w budynku wielorodzinnym oraz maksymalnie około 20 tys. zł w budynku jednorodzinnym/bliźniaku/zabudowie szeregowej. Wartość dotacji nie może przekraczać 70% wydatków, które podlegają refundacji. 

  Wartości te mogą ulec zmianie  w zależności od decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego oraz gmin, które będą składać wniosek o dotację ze środków Unii Europejskiej.

  Właściwe rozpoznanie potrzeb wynika z warunków jakie trzeba spełnić aby uzyskać dofinansowanie. Poniżej przedstawiamy najważniejsze:
  1. Wymiana musi dotyczyć podstawowego źródła ogrzewania  zasilanego paliwem stałym gorszego niż tzw. Klasa V.  Podstawowe informacje na temat klas kotłów można znaleźć pod pod adresem  
  http://czysteogrzewanie.pl/kociol/norma-pn-en-303-5-2012/
  Pomocniczo można również skorzystać ze strony opracowanej przez woj. małopolskie, na której znajduje się lista kotłów opalanych paliwem stałym Klasy V   https://powietrze.malopolska.pl/ekoprojekt/.
  2.Obowiązkowe przygotowanie  audytu energetycznego minimum w wersji uproszczonej przed przystąpieniem do realizacji inwestycji. Mieszkańcy uzyskają wsparcie w przygotowaniu takiego audytu. Warunki wsparcia zostaną określone po przyznaniu dofinansowania dla całego projektu ze środków UE. 
  3. Zakres modernizacji musi być zgodny z audytem. W pierwszej kolejności trzeba rozważać podłączenie budynku lub lokalu do sieci ciepłowniczej. Wyłącznie w sytuacji, w której nie będzie to możliwe można kocioł zastąpić innym urządzeniem. 
  4. D
  ofinansowanie można uzyskać na inwestycję związaną wyłącznie z zastąpieniem kotła opalanego paliwem stałym (np. koks, ekogorszek, węgiel) z wyłączeniem biomasy ( np. pellet, drewno) 
  5.Mieszkaniec ubiegający się o dotacje musi mieć tytuł prawny do realizacji inwestycji (np. musi być właścicielem lub współwłaścicielem nieruchomości). Okres dysponowania nieruchomością przez mieszkańca musi być nie krótszy niż 5 lat od zakończenia realizacji całego projektu tj. w przybliżeniu do 2027 r. 
  6. Brak jest możliwości wymiany kotła na kocioł węglowy, opalany ekogroszkiem, koksem, miałem węglowym, itp. oraz olejem opałowym. Nowo instalowane kotły muszą spełniać wymagania dyrektywy UE dot. Ekoprojektu. 
  7. Obowiązkowe będzie zapewnienie 100% środków własnych na zrealizowanie inwestycji. Dotacja zostanie wypłacona po całkowitym zrealizowaniu projektu jako refundacja 
  8. Wymieniane kotły muszą spełniać warunki określone w dyrektywie UE dot. Ekoprojektu. Informację dot. dyrektywy znajdują się pod następującym linkiem: https://europa.eu/youreurope/business/product/eco-design/index_pl.htm. Informacje czy planowany przez Państwa do wymiany piec spełnia wymagania dyrektywy Ekoprojektu można uzyskać od instalatora lub dostawcy kotłów.  
  9. Budynek musi spełniać wymagania energetyczne na poziomie 450 kWh/m2/rok (niniejsza deklaracja pomoże Gminie w określeniu czy nieruchomość spełnia ten warunek).  Z tego warunku zwolnione mogą być nieruchomości wpisane do rejestru lub ewidencji zabytków. Link do Rejestru zabytków https://wosoz.ibip.wroc.pl/public/?id=2589. Informacje dot. Gminnej Ewidencji Zabytków można uzyskać w Urzędzie Gminy lub Miasta. 
  10. W wyniku realizacji inwestycji zostanie ograniczona emisja CO2 minimum o 30% (różnica pomiędzy emisją CO2 przed realizacją inwestycji przez mieszkańca i po realizacji inwestycji) 
  11. Osoba lub podmiot zgłaszający musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych (w dalszej części zgłoszenia) 

  Osoby, które już zrealizowały inwestycje mogą przystąpić do programu pod warunkiem, że posiadają audyt energetyczny nie starszy niż 2 lata  od momentu składania   wniosku przez gminę. 


  UWAGA: po naciśnięciu strzałki zostaniecie Państwo przekierowani do formularza, w którym należy wybrać czy chcecie Państwo realizować inwestycje w budynku mieszkalnym czy w lokalu mieszkalnym. Po wybraniu właściwej opcji zostaniecie Państwo przeniesieni do odpowiedniego formularza deklaracji. W pierwszej kolejności należy podać hasło dostępu, które uzyskacie Państwo od pracownika gminy. 

  Uwaga: 

  jeżeli z jednego komputera wpisywane będzie więcej niż jedno zgłoszenie (co oznacza konieczność zastosowania więcej niż jednego hasła)  zalecamy wypełnianie zgłoszenia w trybie in cognito przeglądarki (taką funkcję oferuje np. chrome) lub też po zakończeniu pracy z jednym zgłoszeniem, a przed przystąpieniem do wypełniania kolejnego należy wyczyścić pliki cookies. Pod poniższym linkiem znajduje się film, który wyjaśnia jak to można zrobić. 

  https://www.youtube.com/watch?v=4SGxxoOYZec

  BARDZO PROSIMY O UWAŻNE ZAPOZNANIE SIĘ Z INSTRUKCJĄ PRZED WYPEŁNIENIEM WŁAŚCIWEJ CZĘŚCI FORMULARZA DEKLARACJI. 

Ładowanie
Ładowanie...